1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

1.1 SMARTPHARMACY ΕΠΕ  η οποία εδρεύει στο Δήμο Ν. Ηρακλείου , επί της οδού Μενελάου 62, ΤΚ: 14122 δεσμεύεται ότι θα προστατεύει και θα σέβεται το απόρρητό σας.

1.2 Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου (από κοινού με τους όρους χρήσης μας, την Πολιτική για τα Cookies, και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που αναφέρεται σε αυτή) καθορίζει τη βάση επί της οποίας θα υποβάλλουμε σε επεξεργασία τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε ή τις οποίες συλλέγουμε από εσάς κατά την πλοήγησή και χρήση της ιστοσελίδας  [www.smartpharmacy.gr], η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύει από καιρού εις καιρόν. Παρακαλείστε να μελετήσετε προσεκτικά τα κείμενα αυτά για να κατανοήσετε την προσέγγιση και τις πρακτικές μας ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο με τον οποίο θα τα χειριζόμαστε.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητά σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 1. 4.Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα, για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται. Συγκεκριμένα, συλλέγουμε:

 • Στοιχεία επικοινωνίας σας, (τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, email)
 • Φορολογικά, αναγνωριστικά, (ΑΦΜ, ΑΔΤ)
 1. Cookies
 • Η smartpharmacy.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη και τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε χρήστη ώστε να μπορεί να αναγνωρίζεται σε μελλοντικές επισκέψεις στον ιστότοπο. Επίσης βοηθούν στο να μπορεί ο ιστότοπος να αναγνωρίζει και να καταγράφει τις προτιμήσεις σας ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη αγοραστική εμπειρία αλλά και η αποστολή διαφημίσεων και προσφορών που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 • Τρίτοι προμηθευτές περιεχομένου, περιλαμβανομένης και της Google, προβάλουν τις διαφημίσεις μας σε sites στο Internet. Έχουν τη δυνατότητα χρήσης κάποιων cookies (όπως για παράδειγμα το Analytics Cookie) και Cookies τρίτων προμηθευτών για την καλύτερη ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων.
 • Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, για λόγους marketing καθώς και για στατιστικούς λόγους.
 • Ο επισκέπτης του smartpharmacy.gr   μπορεί να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις του διακομιστή του ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά είτε κατά περίπτωση. Στην περίπτωση αυτή, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις παραπάνω αναφερόμενες υπηρεσίες

 

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.smartpharmacy.gr, της κατάρτισης σύμβασης έργου κατασκευής και πώλησης επίπλων και την εν γένει εξυπηρέτησή σας.

Ειδικότερα, χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας για να:

α) απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας, να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα που υποβάλετε μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας,

β) αξιολογήσουμε τα αιτήματά σας για ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία μαζί σας,

γ) αποστείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο, έντυπο και ηλεκτρονικό.

δ) παράσχουμε υπηρεσίες κατασκευής και τοποθέτησης επίπλων , γυψοσανίδων, επιγραφών, κτλ . και να σας εξυπηρετήσουμε κατά τη διάρκεια της συνεργασίας μας,

ε) επεξεργαστούμε απαιτήσεις και πληρωμές.

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την SMARTPHARMACY;

Τα Δεδομένα σας συλλέγονται:

 • μετά από συγκατάθεσή σας,
 • για την εκπλήρωση υποχρεώσεων της SMARTPHARMACY που πηγάζουν από το νόμο,
 • για λόγους εννόμων συμφερόντων της SMARTPHARMACY,
 • για την σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης.
 1. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Σε περίπτωση που απαιτηθεί, η διαβίβαση θα γίνει μόνο για νόμιμους λόγους και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον GDPR.

 1. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας. Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης στα δεδομένα).

Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε τα δικαιώματα:

 • πρόσβασηςστα προσωπικά σας δεδομένα,
 • διόρθωσηςανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
 • διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη,
 • φορητότηταςτων Δεδομένων σας,
 • περιορισμού της επεξεργασίας,
 • εναντίωσης/ανάκλησης συγκατάθεσηςστην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

12.Υπεύθυνος επεξεργασίας

Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η εταιρεία SMARTPHARMACY ΕΠΕ  η οποία εδρεύει στο Δήμο Ν. Ηρακλείου , επί της οδού Μενελάου 62, ΤΚ: 14122 , Αθήνα , Ελλάδα.

13.Ποια είναι η διεύθυνση επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας;

Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του Υπεύθυνου επεξεργασίας είναι η info@smartpharmacy.gr  Σε αυτή τη διεύθυνση μπορείτε να απευθύνεστε σχετικά με τυχόν ερωτήσεις που έχετε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται στον Κανονισμό.

 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματά σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η SMARTPHARMACY μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας την απάντηση προς εσάς..

 1. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας www.smartpharmacy.gr πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεσή σας.

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών στην Ελλάδα.

 1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα παραπάνω ισχύουν με την επιφύλαξη της τυχόν τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου. Παρακαλούνται οι επισκέπτες του ιστότοπου να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την παρούσα σελίδα για τυχόν αλλαγές.