ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ! ΕΞΟΠΛΙΣΤΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ!!
Το χώρισμα μπορεί να τοποθετηθεί και να αφαιρεθεί από εσάς χωρίς να γίνει καμία ειδική κατασκευή και χωρίς φθορά του πάγκου.
 
Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
210 9712000

 

plexiglass σε φαρμακείο