Η Smartpharmacy εξειδικεύεται στα εικαστικά και στις κατηγοριοποιήσεις φαρμακείων. Μπορείτε παρακάτω να δείτε μερικά δείγματα από εικαστικά και στις κατηγοριοποιήσεις φαρμακείων που έχουμε υλοποιήσει.