Φαρμακείο Τουρίκης Χαράλαμπος (Καλλιθέα)

Ανακαινίσεις